1. november 2018
Indkaldelse til årsmøde i KLG Fællesforening

Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00

Alpihallernes mødelokale

Dagsorden:
 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Fællesformandens beretning
  3. Afdelingernes beretning
  4. Regnskab for Fællesforeningen
  5. Fastsættelse af kontingent fra afdelingerne til Fællesforeningen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand i ulige år og kasserer/næstformand i lige år
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Evt.

Ad. punkt 6: forslag skal være formanden i hænde senest én uge før mødet
Ad punkt 7: Kasserer/næstformand ønsker ikke genvalg
Ad punkt 8: Revisor ønsker ikke genvalg
 

Bestyrelsen